Liona

Uitdroging


Bij uitdroging is er sprake van niet voldoende vocht in ons lichaam. We bestaan voor ongeveer 90% uit water. We hebben vocht nodig om te functioneren en als we niet voldoende vocht in ons lichaam hebben dan is er sprake van uitdroging. Volwassenen hebben ongeveer twee liter vocht per dag nodig, dit staat gelijk aan ongeveer zes tot acht glazen water per dag. Als er niet voldoende vocht binnenkomt of wanneer er sprake is van overmatig vochtverlies, dan hebben we te maken met uitdroging, dit wordt ook wel dehydratie genoemd. Baby’s en ouderen, dat zijn de groepen die het grootste risico vormen. Neem bijvoorbeeld de zomer, dan kan het erg warm zijn. Als deze doelgroepen dan niet voldoende vocht toegediend krijgen dan wel zelf nemen, dan bestaat er een grote kans dat zij uitdrogingsverschijnselen gaan vertonen. Het kan er heel raar uit zien als je iemand ziet die aan het uitdrogen is, sommige mensen reageren niet meer alert, ze hebben bijvoorbeeld last van spraakproblemen en ze kijken je niet meer aan. Ze kunnen ook heel verward overkomen, allerlei verhalen vertellen waarvan je werkelijk geen idee hebt waar het over gaat. Maar het kan ook zijn dat de pols heel zwak wordt of juist heel snel is, mensen kunnen de stem zelfs helemaal verliezen of geen kracht meer hebben in de spieren. Ze hebben dorst en voelen zich slap, maar omdat ze onvoldoende vocht hebben kunnen ze hier zelf niets aan doen. Het is belangrijk dat er snel gehandeld wordt zodat ze niet verder uitdrogen maar vocht krijgen toegediend, dit gebeurt vaak in het ziekenhuis, door middel van een infuus.

De oorzaken van uitdroging

Uitdroging kent een aantal verschillende oorzaken. Het kan zijn dat je veel vocht verliest omdat je veel moet braken of omdat je ernstige diarree hebt. Maar ook wanneer je hoge koorts hebt, verlies je veel vocht en dat kan ook een van de redenen zijn van uitdroging. Als je veel bloed verliest of als je veel moet zweten (transpireren) dan kun je ook verschijnselen van uitdroging vertonen. Het is dan belangrijk dat je hier wat aan gaat doen. Het transpireren kan te maken hebben met bepaalde medicatie of door de warmte, zeker in de zomer kun je hier veel last van hebben. Ouderen drinken minder, zij hebben vaak te weinig vocht in hun lichaam en daardoor kunnen zij de symptomen krijgen van uitdroging, maar ook een slechte nierfunctie kan bij deze groep de oorzaak zijn.

Klachten bij uitdroging

Als er sprake is van uitdroging, dan heb je vaak last van:

  • Hoofdpijn
  • Duizeligheid
  • Misselijkheid
  • Stemverlies
  • Vaat- en spierkrampen
  • Zwakke of snelle pols
  • Bewusteloosheid
  • Je stopt met plassen
  • Je hebt veel dorst
  • Je voelt je slap

Als een baby last heeft van uitdroging dan kan dat worden herkend aan de donkergele urine, maar ook als de baby huilt en er komen geen tranen kan dat er op duiden dat de baby te weinig vocht heeft. De diepliggende ogen, de droge mond, een droge huid, droge lippen en weinig energie kunnen symptomen zijn bij de baby van uitdroging. Ook ouderen zijn een grote risicogroep voor uitdroging. Ouderen krijgen groeven in de tong, maar ze zijn ook snel verward als zij te weinig vocht binnen krijgen. Ze hebben ook minder kracht in de spieren en daarnaast kunnen ze niet meer goed spreken. Ze halen alles door elkaar, weten het misschien niet meer zo goed, dit kan dan duiden op een tekort aan vocht in het lichaam, het lichaam is aan het uitdrogen. Het is dan zaak om snel te handelen, uitdroging is gevaarlijk. Ter voorkoming van uitdroging kun je vooral in de zomer oudere familieleden of kennissen eens vaker bezoeken en ze dus extra in de gaten houden of ze voldoende drinken.